Prikkelbare Darm Syndroom behandeling

Prikkelbare darm syndroom (PDS), vroeger ook wel spastische darm of spastisch colon genoemd, is een chronische darmstoornis, waarbij de beweeglijkheid (peristaltiek) van het darmstelsel chronisch is verstoord. Helaas krijg je met PDS weinig (h)erkenning. Zowel van artsen, als van collega’s of zelfs de mensen die het dichtste bij je staan. Dit maakt het een zeer vervelende situatie. Gelukkig is er veel mogelijk!

Lees verder over de mogelijke oorzaken, behandeling
en voor de gratis check naar jouw mogelijkheden:

Prikkelbare Darm Syndroom behandeling

prikkelbare-darm-syndroom-behandeling


Onder normale omstandigheden zorgen de darmen ervoor dat het voedsel gekneed en getransporteerd wordt. Bij PDS gaan de bewegingen van de darm te snel of te langzaam. Dit gaat gepaard met buikklachten gecombineerd met een afwijkende stoelgang.

De klachten nemen soms af bij defecatie of veranderen met de ontlasting mee. PDS kan van grote invloed zijn op iemands leven. PDS-patiënten ervaren vaak onbegrip en maatschappelijke problemen.

Klachten en prikkelbare darm syndroom symptomen:

  • Buikpijn
  • Darmkrampen & maagkrampen
  • Afwijkend ontlastingspatroon zoals diarree of obstipatie
  • Gasophoping & winderingheid

Vaak wordt PDS ook wel Irritable Bowel Syndrome IBS genoemd, de engelse vertaling.

PDS is de meest voorkomende chronische darmaandoening. Ongeveer 5 tot 20% van de Belgische en Nederlandse mannen en 15 tot 20% van de vrouwen heeft PDS.[1] 75% van de patiënten zijn vrouwen.

De huidige orthodoxe geneeskunde heeft nog geen echte oplossingen voor Prikkelbare Darm Syndroom. Dit resulteert dan ook in feit dat er een scala aan medicijnen geprobeerd wordt die vaak geen effect hebben en geen genezing bieden. Voorbeelden van voorgeschreven middelen zijn o.a.: maagzuurremmers, spasmolytica, pijnstillers, laxeermiddelen & antidepressiva.
Middelen die in sommige gevallen tijdelijk werken, maar op lange termijn schade opleveren.
Zo raak je mettertijd verder van huis.

Praktijk Orthomoleculair is gespecialiseerd in darmaandoeningen. Je kunt terecht voor een totaalaanpak. Je darmklachten en mogelijke oorzaken worden in kaart gebracht, waarna de optimale (natuurlijke) therapie wordt opgesteld.

Hierbij wordt holistisch gekeken.
Dat wil zeggen dat alle factoren die mee kunnen spelen,
in kaart worden gebracht en ook behandeld.

Dingen die van invloed kunnen zijn, zijn o.a. voeding, beweging en stress.
Maar ook hormonen, microscopische beschadigingen, slechte darmflora
(merk je o.a. aan slechte ontlasting) en andere stofjes die de beweging va
je darm aansturen kunnen in de war zijn. Bijv. teveel of te weinig.

Al deze factoren zijn te verbeteren!
Door ze gelijktijdig aan te pakken vergroot je de effectiviteit
van de behandeling.

Gratis Check

Ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden?
Ik kijk gratis naar je situatie en geef je feedback
over jouw mogelijkheden.Geheel vrijblijvend.

Vraag hier mijn intakeformulier aan.